Få professionel rådgivning af revisoren

Som din revisor er vi blandt dine nærmeste rådgivere. Vi rådgiver dig løbende, men i en række situationer er aktiv professionel rådgivning ekstra vigtig.

Vi har mere end 30 års erfaring med at sikre, at rammerne for vores kunders økonomi er i orden. Flere af vores kunder har vi fulgt hele vejen fra ny iværksætter til velfunderet firma. Derfor ved vi også, hvad du skal være særligt opmærksom på i de forskellige faser af din virksomheds liv – fra opstart og udvidelser til generationsskifte og videresalg.

Vi rådgiver bl.a. om

  • Opstart af virksomhed
  • Generationsskifte
  • Køb og salg af virksomhed
  • Stiftelse af selskab
  • Fusion eller spaltning af selskab
  • Dødsbo v/virksomhedsejers dødsfald
  • Skatterådgivning, herunder virksomhedsordningen

Opstart af virksomhed og valg af virksomhedsform

Mange nye iværksættere er i tvivl om, hvad der er den rigtige virksomhedsform? Mulighederne er mange og kan virke forvirrende. Hvornår skal man vælge enkeltmandsvirksomhed, anpartsselskab, interessentskab, iværksætterselskab eller en af de andre virksomheds- eller selskabsformer?

Som revisor med speciale i iværksættere og virksomheder op til 50 ansatte kan vi rådgive dig, så du træffer de rigtige beslutninger fra starten. Vi kan også hjælpe dig, når virksomheden udvikler sig, og der måske er brug for at ændre den oprindelige virksomhedsform.

Rådgivning om virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen er en særlig ordning, som du kan benytte, når du driver en personligt ejet selvstændig erhvervsvirksomhed. Virksomhedsordningen giver dig mulighed for at udjævne skatten af din indkomst ved at spare op i gode år og hæve opsparet overskud i mindre gode år.

For de fleste kræver det revisorhjælp at overholde kravene i virksomhedsordningen. Vi rådgiver dig, så du får gjort tingene rigtigt fra starten. Det kan spare dig for mange bekymringer og masser af tid, som du kan bruge bedre i udviklingen af din virksomhed.

Generationsskifte eller salg af virksomhed

God forberedelse i god tid er afgørende, når der sker større ændringer i din virksomhed. For os er det naturligt, at vi i meget god tid tager en snak om, hvad der skal ske med virksomheden på den lange bane. På den måde kan vi hjælpe dig med at gennemføre et evt. generationsskifte eller et salg på den bedst mulige måde.

Når andre skal overtage virksomheden ved et generationsskifte eller et salg, er det fx helt afgørende, at virksomhedens forretningsprocesser er uafhængige af enkeltpersoner, der ikke er en del af virksomhedens fremtid. Virksomhedens værdi afhænger bl.a. af, at forretningsprocesserne er strømlinede og velbeskrevne.

Dødsbo ved dødsfald hos virksomhedsejer

Når en virksomhedsejer dør, er der – ud over sorgen – en lang række praktiske, juridiske og økonomiske forhold, der skal tages hånd om. Hos Anemone Revision kan vi hjælpe med at håndtere de forskellige aspekter af et virksomhedsdødsbo. Bl.a. gælder særligt gunstige skatteregler ved et virksomhedsdødsbo.

Kontakt os og få målrettet rådgivning til din virksomhed

Vi rådgiver dig om den løbende drift og om alle de situationer i din virksomhed, hvor der sker planlagte eller pludselige forandringer.

Kontakt os og få professionel, målrettet rådgivning i øjenhøjde.

Kontakt os