Hvad ønsker du dig af en god revisor?

Man kan være en god revisor på mange måder. Forudsætningen for at være en god revisor er selvfølgelig, at fagligheden er i orden, og at sagerne håndteres korrekt og professionelt. Men hvad ønsker du dig ellers af en god revisor?

Din revisor er en vigtig samarbejdspartner for din virksomhed. Derfor er det vigtigt at vælge en revisor, der passer til dig og din virksomhed. For selv om revisorens rolle mest handler om tal og lovgivning, er kemi og tillid også vigtige ingredienser i et godt samarbejde.

Hvad er en god revisor for dig?

Er det f.eks. vigtigt for dig

  • At du har en fast revisor, der kender dig og din forretning rigtig godt?
  • At du altid oplever, at du er den vigtigste kunde?
  • At du kender udgifterne og er helt klar over, hvem der løser hvilke opgaver?
  • At du kan få en fleksibel revisorløsning, der passer præcist til dine behov?
  • At din revisor er et menneske, der er let at få fat i og til at forstå?
  • At din revisor hjælper dig i godt gang med de opgaver, du selv vil løse?
  • At din revisor rådgiver dig aktivt og selv følger op?

Svarer det til din idé om en god revisor? Så lad os hilse på hinanden.

Gratis afklaringsmøde og klare aftaler

Vi starter altid samarbejdet med et gratis møde, hvor vi afklarer, hvad du selv kan eller vil løse, og hvad du har brug for vores hjælp til. Det er vigtigt, at du får et realistisk billede af både muligheder og begrænsninger, så vi kan skræddersy den løsning, der passer til dig og din virksomhed.

Du får en fast pakkepris eller et overslag på årets kendte opgaver, så du kender årets udgifter. Vi laver altid en skriftlig aftale, hvor det er tydeligt, hvem der løser hvilke opgaver. Hvis der i løbet af året opstår nye behov, aftaler vi også rammerne for dette, så din regning ikke løber løbsk.

Få hjælp til at komme godt i gang

Som virksomhed kan du lave mange ting selv, hvis du ønsker det. Men for nogle kan det virke uoverskueligt at komme i gang og få de nye arbejdsprocesser til at fungere i praksis.

Vi hjælper dig med at etablere effektive forretningsgange, så du undgår dyre fejl og unødvendig spildtid. For at sikre, at du er kommet godt i gang, følger vi op, så vi hurtigt kan få løst de udfordringer, der står i vejen.

Book et gratis møde med Lise i Anemone Revision

Hos Anemone Revision ønsker vi at skabe tryghed for dig og din forretning. Tryghed handler både om at være sikker på, at tingene er udført professionelt og om, at samarbejdet fungerer, så du ikke bruger tid og energi på at bekymre dig unødigt.

Det er Lise Anemone Andersen, der er revisoren i Anemone Revision. Lise er Registreret Revisor og har mere end 30 års erfaring med at skabe tryghed omkring økonomien for virksomheder.

Book et gratis møde og hils på revisor Lise Anemone Andersen.

book et gratis moede